Thông tin hồ sơ pháp lý đầy đủ Chung cư C22 Trần Thái Tông

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0101658934 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội ngày 17/05/2005, thay đổi lần 11 ngày 25/09/2017;
  • Căn cứ giấy phép quy hoạch số 3234/GPQH ngày 28 tháng 07 năm 2015;
  • Căn cứ văn bản số 80/UBND-QLĐT ngày 27/01/2016 của UBND quận Cầu Giấy về việc  chấp thuận phương án kiến trúc sơ bộ khối nhà N02 thuộc ô đất D12 Khu đô thị mới  Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Căn cứ văn bản số 486/UBND-QLĐT ngày 24/05/2016 của UBND quận Cầu Giấy về  việc điều chỉnh phương án kiến trúc sơ bộ khối nhà N02 thuộc ô đất D12 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Căn cứ quyết định chủ trương đầu tư số 3834/QĐ-UBND ngày 24/06/2017 của UBND Thành phố Hà Nội;
  • Căn cứ quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 15/05/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 4.504 m2 đất tại lô đất có ký hiệu N02 ô D12 – – Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 52 để thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho Cán bộ Chiến sỹ Cục Cảnh sát Bảo vệ – Bộ Công an;
  • Căn cứ giấy phép xây dựng số 85/GPXD ngày 04 tháng 10 năm 2018;
  • Căn cứ vào văn bản số: 4841/SCT-KHTCTH ngày 08/10/2019 của Sở Công thương Hà Nội “V/v: Chấp thuận đăng ký Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo mẫu của Dự án”;
  • Căn cứ vào văn bản số: 8023SXD-QLN ngày 05/09/2019 của Sở Xây dựng Hà Nội ‘V/v: nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án xấy dựng nhà ở cho Cán bộ chiến sỹ Cục
  • Cảnh sát bảo vệ – Bộ Công an tại lô đất N02 thuộc ô đất D12 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội”;
error: Content is protected !!
0976 596 888